Announcement for Recruitment of English Language Instructor

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเข้าทำงานเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)