Announcement for Recruitment result for the Teaching Position: Temporary Foreign Language Expert
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


      ผลการสอบคัดเลือกชาวต่างชาติเข้าทำงานเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)