|CEFR Training 2564


โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์โครงการ


อาจารย์ผู้สอน
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ผู้สอน

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ชั้นเรียน MS Teams.


ข้อมูลเพิ่มเติม
นักศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา กลุ่มเรียน link เข้าชั้นเรียน MS Teams.

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ที่ปรึกษา
ข้อมูลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

ตรวจสอบรายละเอียดกลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาในสังกัด


กำหนดการ
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

  • กลุ่มอบรม TOEIC ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams จำนวน 40 ชั่วโมง
  • กลุ่มอบรม CEFR ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 อบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams จำนวน 40 ชั่วโมง


ดาวน์โหลดโปรแกรม MS TEAMS

  • Microsoft Teams for Windows
  • Microsoft Teams for iOS
  • Microsoft Teams for Android
  • Microsoft Teams for Huawei
    *สำหรับมือถือ Huawei ที่ไม่มี GMS (Google Mobile Service)

คำถามที่พบบ่อย

หากมีปัญหาข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน อีเมล์ @live.uru.ac.th และ อีเมล์ @uru.ac.th ติดต่อสอบถามได้ที่ >> inbox : arit.uru.ac.th หรือสแกน QR Code จากภาพวิทยาลัยนานาชาติ
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel 0899605558
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม inbox
วิทยาลัยนานาชาติ