เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ)
 
Main Page
History
Organization Chart
Philosophy, Visions, and Missions
Ethics
Staff
TQF
Contact Us
Old Version Web Site
  
Previous
 • วิทยาลัยนานาชาติ

  วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ ... รายละเอียด
 • วิทยาลัยนานาชาติ....


  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน
 • แต่งกายดีเป็นศรีแก่มหาวิทยาลัย

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย...
 • Self-Access สำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

  ศูนย์ภาษาวิทยาลัยนานาชาติเปิดให้บริการห้อง Self-Access ทุกวันเพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง... รายละเอียด
Next
Knowledge Management System (KM)
Quality assurance education
Academic Information System For administration
Online document storage system
Satisfaction Assessment System Websites and databases
System development policy Information of the Coral.
Alumni Information System
Budget usage information
Research and Creativity
  Identity
  Strategic Plan
  Command / declaration
  Rules / Regulations
  Resolutions / minutes
  Brochure
List of students
Check the results
Check the schedule
Register activity
Student Loop
Calendar of Studies 2017
 
  English Business
  Chinese Business
  Language center
  ศูนย์กิจการนานาชาติ
Download the Ecology logo

Recruitment 
ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี ระ...
  Uploaded: 29/07/2556 10:32
 
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์...
  Uploaded: 01/05/2556 08:48
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเทลแอดวานซ์เซอร์วิส ประกาศรับสมัครพนักงาน...
  Uploaded: 27/03/2556 13:15
 
 
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ URUIC_Test
Uploaded: 22/09/2560 14:53
d
 
การแข่งขัน URUIC School Lap ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
Uploaded: 22/09/2560 14:48
d
 
อธิการบดีพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2560
Uploaded: 22/09/2560 14:42
d
d    
 
โครงการอบรม TOEIC 2560
Uploaded: 22/09/2560 15:03
d
 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
Uploaded: 29/09/2559 09:39
d
 
โครงการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 1
Uploaded: 29/09/2559 10:51
d
d    
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com