ปรัชญา : การจัดการศึกษานานาชาติสร้างโอกาสท้องถิ่นสู่สากล | เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ), สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 
Main Page
History
Organization Chart
Philosophy, Visions, and Missions
Ethics
Staff
TQF
Contact Us
Old Version Web Site
  
Previous
 • วิทยาลัยนานาชาติ

  วิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) สาขาภาษาจีนธุรกิจ ... รายละเอียด
 • วิทยาลัยนานาชาติ....


  ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่าน
 • แต่งกายดีเป็นศรีแก่มหาวิทยาลัย

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย...
 • Self-Access สำหรับฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

  ศูนย์ภาษาวิทยาลัยนานาชาติเปิดให้บริการห้อง Self-Access ทุกวันเพื่อให้นักศึกษาใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง... รายละเอียด
Next
ระบบจัดการความรู้ (KM)
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบสารสนเทศงานวิชาการ
เพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
ระบบประเมินความพึงพอใจ
เว็บไซต์และฐานข้อมูล
นโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ วนช.
ระบบสารสนเทศศิษย์เก่า วนช.
สารสนเทศการใช้งบประมาณ
งานวิจัยและสร้างสรรค์
  เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
  แผนกลยุทธ์ วนช.
  คำสั่ง/ประกาศ
  ระเบียบ/ข้อบังคับ
  มติ/รายงานการประชุม
  แผ่นพับแนะนำ วนช.
รายชื่อนักศึกษา วนช.
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบตารางเรียน
ลงทะเบียนกิจกรรม
สโมสรนักศึกษา วนช.
ปฏิทินการศึกษา 2556
ปฏิทินกิจกรรม 2556
  English Business
  Chinese Business
  ศูนย์ภาษา
  ศูนย์กิจการนานาชาติ
ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ วนช.

Recruitment 
ขอเชิญร่วมงาน วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 77 ปี ระ...
  Uploaded: 29/07/2556 10:32
 
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์...
  Uploaded: 01/05/2556 08:48
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเทลแอดวานซ์เซอร์วิส ประกาศรับสมัครพนักงาน...
  Uploaded: 27/03/2556 13:15
 
โครงการ ELPD เพิ่มศักยภาพและประเมินความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
Uploaded: 11/05/2560 13:01
d
 
ตรวจสอบภายใน โดย สมต.มรอ.
Uploaded: 11/05/2560 12:52
d
 
นักศึกษาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน รับประกาศนียบัตร ประจำปี 2560
Uploaded: 11/05/2560 12:50
d
d    
 
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
Uploaded: 29/09/2559 09:39
d
 
โครงการจัดสอบ TOEIC ครั้งที่ 1
Uploaded: 29/09/2559 10:51
d
 
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
Uploaded: 16/11/2558 09:25
d
d    
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-6601 ถึง 20 ต่อ 1861 โทรสาร ต่อ 1866 
E-mail : uruicfc@gmail.com