| URUIC-Test : Online based April 2022


โครงการบริการจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปผ่านระบบออนไลน์
ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (รอบเดือนเมษายน 2565)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 13.00-15.00น.
ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ

วีดีโอแนะนำการเข้ารับการทดสอบ


     นักศึกษากรุณาตรวจสอบเวลาและเข้าสอบตามรอบเวลาที่กำหนด     


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
URUIC-Test : Online based April 2022
วันพุธที่ 20 เมษายน 2564 13.00-15.00น. Refresh

วิทยาลัยนานาชาติ
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
Tel 0899605558
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม inbox
วิทยาลัยนานาชาติ